• Vi förebygger olyckor, genomför räddningsinsatser och utbildar inom brand och säkerhet.