Information om eldningsförbud

Tack vare det fina vädret är det återigen extremt torrt ute i skog och mark. De värden som SMHI redovisar beträffande skogsbrandrisk visar att antändnings- och spridningsrisken i våra marker är extremt hög. Enligt beslutad föreskrift om eldningsförbud råder eldningsförbud i förbundsområdet när SMHI:s brandriskprognos visar nivå 4, 5 eller 5 e. Den närmaste tiden har gränsvärdet för eldningsförbud uppnåtts inom våra medlemskommuner. 

Från och med idag, onsdag den 27 juni, råder eldningsförbud inom Trollhättans och Vänersborgs kommuner.
Från och med torsdag 28 juni råder eldningsförbud inom Färgelanda och Melleruds kommuner.
Vid förändrade väderförhållande återkommer räddningstjänsten med ny information.

Föreskrifter om eldningsförbud, NÄRF dnr 5070-2015-981

Det är svårt att förutse hur en brand utvecklas eftersom vinden i kombination med markens beskaffenhet kan sprida en brand väldigt snabbt. Risken för brand är störst på eftermiddagen när sol och vind har torkat upp den fuktiga marken/ jordlagret. 

För mer information se länk till SMHI om vad som gäller för din hemort. SMHI brandriskprognos 5 dygn

Läs räddningstjänstens råd och föreskrifter – Eldning utomhus.

Resursförstärkning till skogbrand Västmanland 2018

Räddningstjänsterna i Fyrbodal skickar personal till pågående skogsbränder i Västmanland. Detta sker i samverkan med räddningstjänsterna inom Västra Götaland (Räddsam VG) och på begäran av Storstockholms Räddningscentral (SSRC).

Personal från Fyrbodal kommer att arbeta med skogsbrandssläckning runt orten Sala under de kommande 2 dygnen tillsammans med personal från andra räddningstjänster inom Västra Götaland.

Tomas Sunnerdahl, Räddningschef i Beredskap (NÄRF)

Pressmeddelande 2018-06-02

Räddningstjänsten avråder från arbete med skogsavverkning.

På grund av rådande extremtorka i skog och mark, avråder Räddningstjänsten, från gnistbildande verksamhet som kan uppstå i samband med skogsavverkning. Exempel på sådan verksamhet kan vara arbete med motorsåg, skogsmaskin etc.

Nuvarande väderprognoser tyder på fortsatt torka och därmed fortsatt risk för att brand kan uppstå.

Hans Därnemyr, Räddningschef
Färgelanda, Mellerud, Trollhättan och Vänersborgs kommuner.