Respektera gällande eldningsförbud

Rådande väderleksförhållanden med värme och extrem torka i naturen innebär stora risker för bränder i skog och mark. Räddningstjänsten uppmanar därför allmänheten att respektera gällande beslut om eldningsförbud, och att helt avstå från att elda eller grilla ute i naturen.

Räddningstjänsterna över hela landet är hårt ansträngda av arbeten med bränder i skog och mark som är mycket resurskrävande. Detta påverkar räddningstjänsternas förmåga negativt att upprätthålla beredskapen för andra olyckor i samhället.

Tomas Sunnerdahl, Räddningschef i Beredskap (NÄRF)