Angående eldning i skog och mark

Länsstyrelsen i Västra Götaland har efter samråd med länets räddningstjänster och kommuner fattat beslut om att häva det generella eldningsförbudet fr.o.m. 21 augusti kl.09:00. Normalläge, där varje kommun tar beslut om eldningsförbud, gäller från och med nu. Räddningstjänsten uppmanar allmänheten till stor försiktighet och om möjligt avstå från eldning direkt på marken, eller med engångsgrill. För att veta vad som gäller i kommunen där du bor eller vistas, hänvisar vi till varje kommuns webbplats. I dagsläget råder det fortsatt eldningsförbud i Melleruds kommun.

Med vänlig hälsning.
Räddningschef i Beredskap