Välkommen till räddningstjänstens webbaserade anslagstavla. Enligt kommunallagen (2017:725) ska kommunalförbudet tillhandahålla en officiell anslagstavla för att ge allmänheten möjlighet att ta del av information.

Här kommer vi att publicera information om direktionens sammanträdestider, justerade protokoll samt andra beslut fattade av räddningstjänsten som är av vikt för våra kommuninnevånare.  

Som kommuninvånare kan du överklaga ett kommunalt beslut om du tycker att kommunalförbundet har överskridit sina befogenheter, eller fattat beslut i strid mot gällande regler för hur ett beslut ska fattas. En laglighetsprövning ska lämnas skriftligen till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då det har tillkännagivits på anslagstavlan.

Läsanvisning för anslagstavlan


Sammanträdestider 2018
Här hittar du datum och tider för kommande sammanträden för direktionen i NÄRF.

  • Fredag 16 november kl.09:00, Trollhättan
  • ​Fredag 14 december kl.09:00, Trollhättan
Protokoll från direktionssammanträden