Välkommen till räddningstjänstens webbaserade anslagstavla. Enligt kommunallagen (2017:725) ska kommunalförbudet tillhandahålla en officiell anslagstavla för att ge allmänheten möjlighet att ta del av information.

På anslagstavlan publiceras information om sammanträdestider för Direktionen, justerade protokoll samt andra beslut fattade av räddningstjänsten som är av vikt för våra kommuninnevånare.  

Som kommuninvånare kan du överklaga ett kommunalt beslut om du tycker att kommunalförbundet har överskridit sina befogenheter, eller fattat beslut i strid mot gällande regler för hur ett beslut ska fattas. En laglighetsprövning ska lämnas skriftligen till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då det har tillkännagivits på anslagstavlan.

Läsanvisning för anslagstavlan


Sammanträdestider
Datum och tider för kommande sammanträden för direktionen i NÄRF.

2020

  • Torsdag 13 februari kl 09:00, Trollhättan
  • Torsdag 16 april kl 09:00, Vänersborg
  • Tisdag 16 juni kl 09:00, Färgelanda
  • Fredag 25 september kl 09:00, Mellerud
  • Tisdag 10 novbember kl 09:00, Trollhättan
  • Tisdag 15 december kl 09:00, Trollhättan
Protokoll från direktionssammanträden