Välkommen till räddningstjänstens webbaserade anslagstavla. Enligt kommunallagen (2017:725) ska kommunalförbudet tillhandahålla en officiell anslagstavla för att ge allmänheten möjlighet att ta del av information.

Här kommer vi att publicera information om direktionens sammanträdestider, justerade protokoll samt andra beslut fattade av räddningstjänsten som är av vikt för våra kommuninnevånare.  

Som kommuninvånare kan du överklaga ett kommunalt beslut om du tycker att kommunalförbundet har överskridit sina befogenheter, eller fattat beslut i strid mot gällande regler för hur ett beslut ska fattas. En laglighetsprövning ska lämnas skriftligen till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då det har tillkännagivits på anslagstavlan.

Läsanvisning för anslagstavlan


Sammanträdestider 2018
Här hittar du datum och tider för kommande sammanträden för direktionen i NÄRF.

Sammanträdestider 2019

  • Torsdag 21 februari kl.09:00, Trollhättan
  • Tisdag 16 april kl.09:00, Vänersborg
  • Torsdag 27 juni kl.09:00, Färgelanda
  • Torsdag 12 september kl.09:00, Mellerud
  • Tisdag 19 november kl.09:00, Trollhättan
  • Torsdag 19 december kl.09:00, Trollhättan
Protokoll från direktionssammanträden