Brandrisk

Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund uppmanar boende och besökande inom förbundets medlemskommuner Färgelanda, Mellerud, Trollhättan och Vänersborg till försiktighet vid vistelse i skog och mark. Detta på grund av det torra vädret och den brandrisk som råder. På SMHI:s hemsida kan du genom att söka på aktuellt länsområde se varningar för brandrisk

Räddningschef i Beredskap
Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

Pressmeddelande 2019-04-26

Sedan 2012 har Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (Färgelanda, Mellerud, Trollhättan och Vänersborgs kommun) bedrivit operativ systemledning vid räddningsinsatser med egen ledningscentral. Från och med 1 april 2019 samverkar Räddningstjänstförbunden Mitt Bohuslän (Lysekil, Munkedal och Uddevalla kommun) och Norra Älvsborgs om en gemensam Räddningschefsberedskap (RCB).

Från 2 maj 2019 utökas denna samverkan till att också omfatta ledningsstöd för Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän i ledningscentralen.

Läs mer; Pressmeddelande 2019-04-26

Resumé ifrån öppet hus

Den 10 april genomfördes öppet hus på brandstationerna i Sjuntorp, Vargön, Brålanda, Färgelanda, Högsäter och Mellerud inom förbundsområdet. Arrangemanget genomfördes som en gemensam satsning inom samverkan för Räddsam VG med syfte att främja rekrytering av räddningstjänstpersonal i beredskap (RIB). Inför arrangemanget genomfördes en bred informationskampanj för att locka intresserade besökare. Förbundet gjorde utskick av pressmeddelande, delade ut informationsfolders, lade ut information på förbundets samt på medlemskommunernas webbplatser och på sociala medier samt hade kontakt med företagarföreningar. Information gavs även till allmänheten genom reportage i lokaltidningar.

En analys av arrangemanget visar att det blev en lyckad informationskväll inom NÄRF. Av de totalt ca 90 besökarna uppvisade 10 personer ett starkt intresse för att gå vidare med läkarkontroller och fysiska tester. Givetvis hoppas vi på att flertalet av dessa tio blir en del av NÄRF i framtiden. Förbundet konstaterar sammanfattningsvis att genomförandet av öppet hus är ett bra alternativ för att väcka intresse hos allmänheten inför framtida rekrytering av RIB-personal.  

 

Stor risk för gräsbränder

Just nu kan bränder uppstå och spridas snabbt i torrt fjolårsgräs. Man bör därför vara mycket försiktig vid eldning utomhus och helst undvika helt att elda. Det är svårt att förutse hur en gräsbrand utvecklas eftersom vinden kan sprida branden väldigt snabbt. Då ökar risken för oönskad brandspridning, exempelvis till omkringliggande byggnader eller skog. Risken för gräsbrand är störst på eftermiddagen, när sol och vind har torkat upp det fuktiga nattgräset.

På SMHI:s hemsida kan du se hur gräsbrandsrisken ser ut i just ditt område.
Din Säkerhet hittar du råd om vad du bör tänka på om du ändå ska elda gräs.

Kvällsöppet på våra brandstationer

PRESSMEDDELANDE: Brandman i beredskap. Ett jobb utöver det vanliga.

Under våren 2019 gör Räddsam VG en gemensam satsning för att främja rekryteringen av brandmän i beredskap.

Är du nyfiken på yrket som deltidsbrandman och känner att du vill hjälpa människor på din hemort? Ett jobb för både män och kvinnor, i olika åldrar och med olika bakgrund.

Varmt välkommen till oss på ”Öppet Hus” onsdagen den 10 april mellan kl 18:00-20:00.

Vi håller öppet på våra brandstationer i Sjuntorp, Vargön, Brålanda, Färgelanda, Högsäter och Mellerud. Vi kommer då berätta mer om yrket och ni har möjlighet att ställa frågor. Vi ser fram emot att träffa dig! Vi bjuder på fika!

Pressmeddelande Öppet hus 2019-04-10

Bristande takskyddsanordningar är en olycksrisk!

Fastighetsägaren ansvarar för att godkända takskyddsanordningar med glidskydd för lös stege finns på fastigheten inför sotning/ brandskyddskontroll. Brister i takskyddsanordningar utgör en olycksrisk och är därför ett arbetsmiljöproblem för våra sotare och tekniker.

Om det planerade arbetet inte kan utföras på grund av bristande takskyddsanordningar, så kommer eldstaden att beläggas med eldningsförbud till dess att bristerna är åtgärdade och eldstaden är besiktigad. Enligt direktionsbeslut (2019-02-21, § 6) kommer du som kund även att faktureras en grundavgift plus en avgift för uteblivet arbete om 300 kronor. Beslutet om eldningsförbud kommer även att delges berörd förvaltning i kommunen.

Vår förhoppning är att ovanstående aldrig ska behöva tillämpas, utan att alla fastighetsägare uppfyller sitt ansvar. På så sätt sparar vi alla både tid och pengar men framför allt så kan våra sotare och tekniker utföra sina planerade arbeten i en trygg och säker miljö!

NÄRF har ny faktureringsadress

Den 15 februari 2019 övergår Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund till att hantera leverantörsfakturor elektroniskt. Fakturor som sänds till förbundet måste innehålla korrekt fakturaadress, fakturadatum och referensnummer annars returneras dessa till leverantör med begäran om ny faktura. Vänligen notera att det bara går att skicka fakturor på den nya adressen från och med nu. 

Mer information om förändrad rutin och vår faktureringsadress hittar du här.

Är du skyddad mot brand?

Den 1 december varje år infaller brandvarnardagen, en temadag beslutad av nordiska ministerrådet, med syfte att påminna människor att testa så att deras brandvarnare fungerar. Genom webbplatsen skyddadigmotbrand.se kan du ange ditt mobilnummer för att beställa en SMS tjänst som påminner dig om att regelbundet testa brandvarnaren. Tjänsten är gratis.

December är jämte januari månad den tid då flest bostadsbränder sker i Sverige. De vanligaste brandorsakerna är soteld, en glömd spis eller levande ljus. Med en fungerande brandvarnare får du ett tidigt larm om en brand skulle uppstå i hemmet. Brandvarnare räddar liv, tillsammans med brandfilt och handbrandsläckare har du dessutom goda förutsättningar för att skydda ditt hem om olyckan skulle vara framme.

Vi vill därför skicka med er några enkla råd:

  • Kom ihåg att testa din brandvarnare regelbundet.
  • Sätt en lapp på insidan av ytterdörren med påminnelse att kontrollera så att alla levande ljus har släckts innan du går hemifrån.
  • Lämna aldrig levande ljus obevakade! Har du tänkt ett ljus, ta då ansvar för att det släcks.
  • Dekorera inte ljusstake med mossa, bomull eller annat material som kan ta eld.
  • Placera inte många ljus ihop, tätt placerade ljus för att ljusen smälter för fort och det kan uppstå höga lågor.
  • Säkerställ att spisen är avstängd efter att du använt den och innan du lämnar hemmet.
  • Släck en elektrisk adventsljusstake och ljusgransbelysning med strömbrytare, eller genom att dra ut kontakten.

Läs mer om hur du skyddar dig mot brand på DinSäkerhet.se/brand

 

NÄRF inför förenklad delgivning

Från och med den 1 november 2018 tillämpar enhet Samhällsskydd sig utav förenklad delgivning. Vid förenklad delgivning skickas två brev. I det första brevet skickas den handling som ska delges. Nästa arbetsdag skickas ett kontrollmeddelande till delgivningsmottagaren om att handlingen har skickats. Du som mottagare behöver inte skicka in något bevis till oss på att handlingen har mottagits. Delgivningsmottagaren anses delgiven när två veckor har förflutit från det att handlingen skickades.

Breven skickas till delgivningsmottagarens senast kända adress. Om du bara får vårt kontrollmeddelande, men inte själva handlingen, är det viktigt att du kontaktar oss snarast.

Möt oss vid HLR dagen

NÄRF deltar vid HLR-dagen med personal och fordon för att berätta om vår verksamhet och visa upp räddningsfordon för allmänheten. I vårt arbete ingår att respondera på larm avseende konstaterat/ befarat hjärtstopp. HLR är en första hjälpen behandling som ges för att få igång hjärtverksamhet och andning hos någon som har fått hjärtstopp.  Tidig start av bröstkompressioner och inblåsningar ger personen en större chans att överleva ett hjärtstopp. Vid befarat hjärtstopp; Larma alltid 112 innan du påbörjar HLR.

Kom till HLR dagen lördagen den 20 oktober ute vid Etagehuset på Överby och lär dig mer om hur just du kan rädda ett liv.