Brandsäkra ditt hem

Kampanjen ”Aktiv mot brand” vill både påverka privatpersoner att ha fungerande brandskyddsutrustning hemma och öka antalet som regelbundet testar sin brandvarnare. Det inträffar ungefär 6 000 bostadsbränder varje år. De flesta hushåll har en brandvarnare, men i ungefär vart tionde hem fungerar den inte. Kom ihåg att testa din brandvarnare en gång i månaden. Särskilt viktigt är det efter att du varit bortrest, då brandvarnaren kan ha indikerat att batteriet är slut medan du varit borta.  Läs mer om brandvarnare på Brandskyddsföreningens webbplats.

Du ska ha en brandvarnare på varje våningsplan, vi rekommenderar även att ha en brandvarnare i varje rum där någon sover. Den ska monteras i taket, minst 50 cm ut ifrån väggen. MSB har tagit fram en informationsfolder som beskriver hur du enkelt kan förebygga och skydda dig mot brand i hemmet.