Eldningsförbudet hävt

Efter den senaste tidens rikliga nederbörd har Färgelanda, Mellerud, Trollhättan och Vänersborgs kommuner hävt eldningsförbudet. Vi vill dock uppmana alla till stor försiktighet med att elda och grilla i skog och mark! 

Kom ihåg att du alltid är ansvarig för den eld du tänder!

En gemensam förbundschef för RMB och NÄRF

Följande pressmeddelande skickades ut gemensamt av Räddningstjänsten Mitt Bohuslän och NÄRF, torsdag 18 juni:

Direktionen för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (NÄRF) beslutade den 16 juni att anta förfrågan från Räddningstjänsten Mitt Bohuslän (RMB) om att tillsätta NÄRF:s förbundschef Hans Därnemyr som tillförordnad förbundschef i RMB.
Därmed står det klart att båda kommunalförbunden är överens om att tillfälligt ha en gemensam förbundschef.

Beslutet ses som en åtgärd i avvaktan på att RMB beslutar om en permanent lösning av förbundschefsuppdraget. Det grundar sig i att RMB:s nuvarande förbundschef Bernt Eriksson går i pension och gör sin sista tjänstgöringsdag 2020-08-16.

Samma datum tillträder Hans Därnemyr och han blir därmed både förbunds- och räddningschef i NÄRF och tf förbundschef i RMB. Han kommer inte att få funktionen räddningschef hos RMB utan den tillsättningen är något man har hanterat inom RMB.

– Det känns riktigt bra att vi har hittat en hållbar lösning som kommer att fungera utmärkt under en övergångsperiod. Nu kan vi i lugn och ro fundera på vilken väg vi ska gå framöver. Lösningen ger oss en stabil grund att analysera för vidare vägval kring förbundschef samt former för utökad samverkan mellan våra två kommunalförbund, säger Jerker Lundin (KD), ordförande i Räddningstjänsten Mitt Bohuslän.

Monica Hanson (S), ordförande i Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, är också nöjd med beslutet.

– Våra förbund har sedan tidigare ett bra fungerande samarbete med bland annat en gemensam ledningscentral för våra totalt sju kommuner. Nu ser vi hur det här faller ut. Jag tror och hoppas att vi kommer att se flera positiva effekter av detta, säger Monica Hanson.

Räddningstjänsten Mitt Bohuslän bedriver räddningstjänst och olycksförebyggande arbete i medlemskommunerna Lysekil, Munkedal och Uddevalla.

Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund bedriver räddningstjänst och olycksförebyggande arbete i medlemskommunerna Färgelanda, Mellerud, Trollhättan och Vänersborg. 

Hans Därnemyr, förbundschef.

Hans Därnemyr, förbundschef.

Nya övningsanläggningen invigd med pressvisning

Med hjälp av en fjärrkontroll kan övningsledaren få en brand att plötsligt flamma upp i en säng, ett kök, en soffa eller ut från en balkong på utsidan. Temperaturen stiger snabbt till över 70 grader samtidigt som tät rök väller ut. Lika snabbt kan elden upphöra genom en enkel knapptryckning.

NÄRF:s ordförande Monica Hanson klipper bandet och inviger nya övningsanläggningen.
NÄRF:s ordförande Monica Hanson klipper bandet och inviger nya övningsanläggningen.

Den nya gasoldrivna anläggningen är ett stort lyft för all operativ personal inom Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (NÄRF), och i förlängningen även för alla invånare i de fyra medlemskommunerna Trollhättan, Vänersborg, Mellerud och Färgelanda. Den nya tekniken innebär dels att övningarna för varm rökdykning blir mer verklighetstrogna, dels att de sker i en betydligt mer säker och hälsosam miljö – utan sot och röklukt.

Klippte brandslang
För att uppmärksamma satsningen bjöd vi in media för en pressvisning torsdag 28 maj. Både lokaltidningen TTELA och P4 Radio Väst var på plats och de fick bland annat se en demonstration av uppflammande eldslågor och utsipprande rök inne i övningshusets olika rum. Samtidigt passade NÄRF:s direktionsordförande Monica Hanson (S) på att inviga den nya anläggningen genom att klippa av en uttjänad brandslang.

– Det känns oerhört bra att vi nu har en av Sveriges mest moderna och funktionella anläggningar, sa Monica Hanson.

Troligen först i Sverige
Investeringen har kostat nästan 8 miljoner kronor och har tagit fyra år att genomföra från planering till färdigställande. Därutöver har NÄRF, i nära samarbete med Kraftstaden som äger fastigheten, gjort en ordentlig sanering, uppfräschning och renovering av det nästan 40 år gamla övningshuset. Själva tekniken har installerats av det tyska företaget Fitra.

– Såvitt vi vet är vi först i Sverige med att installera gasoltekniken i ett befintligt övningshus av den här typen. Vanligare är att den används i containrar eller så bygger man ett helt nytt övningshus, förklarar Tomas Sunnerdahl, enhetschef teknik.

Nöjd personal
Tio instruktörer har utbildats i att hantera tekniken, som startas upp framför två dataskärmar inne i ett kontrollrum i övningshuset. Via instruktörerna har nu alla styrkor vid NÄRF:s nio brandstationer fått testa den nya anläggningen och responsen är positiv.

– Underbart att kunna öva riktigt med rök, brand och slit där man kan göra en riktig insats som övning, sa Patrik Tellander, stationsbefäl för Melleruds och Åsensbruks brandstationer, efter att han och hans personal övat varmrökdykning. 

Journalister från lokaltidningen TTELA och P4 Väst intervjuar styrkeledaren Jörgen Nyman som visar hur eld och rök kan slås på och av via en fjärrkontroll.
Journalister från lokaltidningen TTELA och P4 Väst intervjuar styrkeledaren Jörgen Nyman. Han visade hur eld och rök kan slås på och av via en fjärrkontroll.
Med den nya tekniken kan en brand i säng simuleras med verkliga lågor.
Med den nya tekniken kan till exempel en brand i säng simuleras med verkliga lågor.
Styrkeledare Jörgen Nyman ansvarar för övningarna, och han är nöjd med den nya tekniken.

Besöksförbud till alla våra stationer

Vi iakttar just nu stor försiktighet för att vår personal inte ska insjukna med anledning av coronaviruset covid-19. Därför har vi bland annat infört besöksförbud tillsvidare. Vi uppmanar även att undvika eldning utomhus i största möjliga mån för att inte belasta räddningstjänsten i onödan.

NÄRF bedriver en samhällsviktig verksamhet som måste kunna upprätthållas. Därför har följande åtgärder vidtagits för att minska smittspridning i verksamheten:

  • Besöksförbud råder till våra brandstationer i Trollhättans, Vänersborgs, Melleruds och Färgelandas kommuner. Endast räddningstjänstens personal samt fastighetsägarens representant har rätt att uppehålla sig i lokalerna.
  • Samtliga externutbildningar och studiebesöksaktiviteter är inställda. Berörda aktörer är meddelade.
  • Analys- och planeringsarbete pågår löpande i avsikt att minimera pandemins följdverkningar för egen verksamhet och samhällsmedborgarnas säkerhet.  

NÄRF följer noggrant utvecklingen av smittspridningen tillsammans med medlemskommuner och berörda myndigheter.

Sök information!
Enskilda uppmanas i första hand att själva söka information om covid-19 via Folkhälsomyndigheten eller Krisinformation.se. Här hittar du information på olika språk. Är du sjuk, blir sämre och inte klarar egenvård i hemmet, gå in på 1177.se för sjukvårdsrådgivning.