Är du skyddad mot brand?

Den 1 december varje år infaller brandvarnardagen, en temadag beslutad av nordiska ministerrådet, med syfte att påminna människor att testa så att deras brandvarnare fungerar. Genom webbplatsen skyddadigmotbrand.se kan du ange ditt mobilnummer för att beställa en SMS tjänst som påminner dig om att regelbundet testa brandvarnaren. Tjänsten är gratis.

December är jämte januari månad den tid då flest bostadsbränder sker i Sverige. De vanligaste brandorsakerna är soteld, en glömd spis eller levande ljus. Med en fungerande brandvarnare får du ett tidigt larm om en brand skulle uppstå i hemmet. Brandvarnare räddar liv, tillsammans med brandfilt och handbrandsläckare har du dessutom goda förutsättningar för att skydda ditt hem om olyckan skulle vara framme.

Vi vill därför skicka med er några enkla råd:

  • Kom ihåg att testa din brandvarnare regelbundet.
  • Sätt en lapp på insidan av ytterdörren med påminnelse att kontrollera så att alla levande ljus har släckts innan du går hemifrån.
  • Lämna aldrig levande ljus obevakade! Har du tänkt ett ljus, ta då ansvar för att det släcks.
  • Dekorera inte ljusstake med mossa, bomull eller annat material som kan ta eld.
  • Placera inte många ljus ihop, tätt placerade ljus för att ljusen smälter för fort och det kan uppstå höga lågor.
  • Säkerställ att spisen är avstängd efter att du använt den och innan du lämnar hemmet.
  • Släck en elektrisk adventsljusstake och ljusgransbelysning med strömbrytare, eller genom att dra ut kontakten.

Läs mer om hur du skyddar dig mot brand på DinSäkerhet.se/brand

 

NÄRF inför förenklad delgivning

Från och med den 1 november 2018 tillämpar enhet Samhällsskydd sig utav förenklad delgivning. Vid förenklad delgivning skickas två brev. I det första brevet skickas den handling som ska delges. Nästa arbetsdag skickas ett kontrollmeddelande till delgivningsmottagaren om att handlingen har skickats. Du som mottagare behöver inte skicka in något bevis till oss på att handlingen har mottagits. Delgivningsmottagaren anses delgiven när två veckor har förflutit från det att handlingen skickades.

Breven skickas till delgivningsmottagarens senast kända adress. Om du bara får vårt kontrollmeddelande, men inte själva handlingen, är det viktigt att du kontaktar oss snarast.

Möt oss vid HLR dagen

NÄRF deltar vid HLR-dagen med personal och fordon för att berätta om vår verksamhet och visa upp räddningsfordon för allmänheten. I vårt arbete ingår att respondera på larm avseende konstaterat/ befarat hjärtstopp. HLR är en första hjälpen behandling som ges för att få igång hjärtverksamhet och andning hos någon som har fått hjärtstopp.  Tidig start av bröstkompressioner och inblåsningar ger personen en större chans att överleva ett hjärtstopp. Vid befarat hjärtstopp; Larma alltid 112 innan du påbörjar HLR.

Kom till HLR dagen lördagen den 20 oktober ute vid Etagehuset på Överby och lär dig mer om hur just du kan rädda ett liv.

Vill du bli vår nya kollega?

Just nu finns ett antal lediga tjänster att söka hos oss inom Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. Vi söker bland annat efter en brandingenjör/brandinspektör till enhet samhällsskydd, en enhetschef till enhet ledningscentral samt efter vikarierande heltidsbrandmän (sommarvikarier).

Välkommen med din ansökan!
Du hittar mer information om tjänsternas innehåll sidan – Jobba hos oss.

Kvalitetssäkring av automatlarmsprocessen

Syftet med ett automatiskt brandlarm är att skydda människoliv och egendom. En tidig upptäckt av brand är en förutsättning för att människor ska hinna utrymma och för att kunna vidta åtgärder för att begränsa brandens konsekvenser. Det finns två slags anslutningar som kan tecknas via avtal med NÄRF; åtgärd och larmförmedling.

Förbundet har arbetat med att ta fram nya rutiner med syfte att kvalitetssäkra automatlarmsprocessen. Samtliga redan tecknade avtal kommer därmed att behöva skrivas om för att anpassas till genomförd förändring. Förbundets kunder erhåller information om kommande förändringar via särskilt brevutskick. Förändringen innebär att det ska blir enklare och tydligare för dig som kund att teckna avtal för anslutning av ett automatiskt brandlarm till ledningscentralen hos NÄRF.

Läs vidare under sidan, automatiskt brandlarm, för mer information

Angående eldning i skog och mark

Länsstyrelsen i Västra Götaland har efter samråd med länets räddningstjänster och kommuner fattat beslut om att häva det generella eldningsförbudet fr.o.m. 21 augusti kl.09:00. Normalläge, där varje kommun tar beslut om eldningsförbud, gäller från och med nu. Räddningstjänsten uppmanar allmänheten till stor försiktighet och om möjligt avstå från eldning direkt på marken, eller med engångsgrill. För att veta vad som gäller i kommunen där du bor eller vistas, hänvisar vi till varje kommuns webbplats. I dagsläget råder det fortsatt eldningsförbud i Melleruds kommun.

Med vänlig hälsning.
Räddningschef i Beredskap

Vi söker ungdomar till ungdomsbrandkåren

Varje år erbjuder förbundet ett tiotal elever utbildning inom ungdomsbrandkåren. Utbildningen startar i september och pågår fram till maj nästkommande verksamhetsår. För att få ansöka till ungdomsbrandkåren ska du gå i årskurs 6-9, samt vara folkbokförd inom någon av förbundets fyra medlemskommuner; Färgelanda, Mellerud, Trollhättan eller Vänersborg. Ansökningsblankett finner du via länken nedan. Ansökan senast 10 september.

Läs mer om ungdomsbrandkårens verksamhet.

Skogsbränder i NÄRF-området

Skogsbranden i Åntorp söder om Färgelanda startade vid 15-tiden fredagen den13 juli och har sedan dess bekämpats av ca 20 brandpersonal dagtid och ca 10 nattetid.
Insatsen som avslutades den 21 juli omfattade ca. 13 hektar skogsmark.


Under eftermiddagen och kvällen fredagen den 13 juli pågick inte mindre än 6 skogsbränder samtidigt i NÄRF:s släckområde (3 st. Färgelanda kommun, 2 ist.Trollhättans kommun och 1 st. Melleruds kommun).

Den 24 juli uppstod skogsbrand på Kroppefjäll öster om Färgelanda. Förutom NÄRF’s egna resurser bistod Räddningstjänsten Bengtsfors, MSB’s nationella flygresurser med 2 Italienska vattenbombplan samt två tyska helikoptrar, Militärregion Väst med personal samt Färgelanda Kommun med mathållning. Insatsen avslutades den 27 juli och bedömdes omfatta 12 – 14 hektar skogsmark.

 

Respektera gällande eldningsförbud

Rådande väderleksförhållanden med värme och extrem torka i naturen innebär stora risker för bränder i skog och mark. Räddningstjänsten uppmanar därför allmänheten att respektera gällande beslut om eldningsförbud, och att helt avstå från att elda eller grilla ute i naturen.

Räddningstjänsterna över hela landet är hårt ansträngda av arbeten med bränder i skog och mark som är mycket resurskrävande. Detta påverkar räddningstjänsternas förmåga negativt att upprätthålla beredskapen för andra olyckor i samhället.

Tomas Sunnerdahl, Räddningschef i Beredskap (NÄRF)