Informationsinsats vid Sjuntorpsskolan

Under gårdagen den 23 november skedde en brand vid Sjuntorpsskolan inom Trollhättans Stad. Med anledning av händelsen har förbundets Resurs- och Utvecklingsgrupp (RUG) idag genomfört en riktad informationsinsats för elever och lärare vid skolan. RUG informerade deltagarna om branden och beskrev vilka konsekvenser en skolbrand kan innebära. Skolans personal var mycket tacksamma för förbundets initiativ till informationsinsats. Förbundet informerade vidare om vad skolans personal bör tänka på för att förebygga bränder i framtiden.