Skogsbränder i NÄRF-området

Skogsbranden i Åntorp söder om Färgelanda startade vid 15-tiden fredagen den13 juli och har sedan dess bekämpats av ca 20 brandpersonal dagtid och ca 10 nattetid.
Insatsen som avslutades den 21 juli omfattade ca. 13 hektar skogsmark.


Under eftermiddagen och kvällen fredagen den 13 juli pågick inte mindre än 6 skogsbränder samtidigt i NÄRF:s släckområde (3 st. Färgelanda kommun, 2 ist.Trollhättans kommun och 1 st. Melleruds kommun).

Den 24 juli uppstod skogsbrand på Kroppefjäll öster om Färgelanda. Förutom NÄRF’s egna resurser bistod Räddningstjänsten Bengtsfors, MSB’s nationella flygresurser med 2 Italienska vattenbombplan samt två tyska helikoptrar, Militärregion Väst med personal samt Färgelanda Kommun med mathållning. Insatsen avslutades den 27 juli och bedömdes omfatta 12 – 14 hektar skogsmark.