Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
Larmvägen 1
461 38 Trollhättan
Organisationsnr: 222000-0950
Telefon (växel): 0521-26 59 00, telefontid fr. kl 08:00
info@brand112.se

Förbundsledning
Hans Därnemyr, Förbundschef/ Räddningschef, tel: 0520-48 59 31
Anders Gillek, Stf. Räddningschef, tel: 0520-48 59 25
Bodil Bramfors, Ekonomichef, tel: 0520-48 59 33
Åke Berntsson, enhetschef Beredskap, tel: 0520-48 59 32
Peter Grönros, Tf. enhetschef ledningscentralen, tel:0520-48 59 23
Benny Gustavsson, enhetschef Samhällsskydd, tel: 0520-48 59 06
Monica Johansson, enhetschef Sotning, tel: 0520-48 59 34
Tomas Sunnerdahl, enhetschef Teknik, tel: 0520 -48 59 29

Förvaltningsstab
Ann Gustavsson, förvaltningsassistent, tel: 0520 -48 59 27
Eva Lindberg, löneassistent, tel: 0520 -48 59 22
Anne-Lie Severinsson, HR-strateg, 0520-48 59 38
Helene Sagerström, ekonomiadministratör tel: 0520 -48 59 21

Vill du skicka e-post till enskild tjänsteman ovan?
förnamn.efternamn@brand112.se