Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund bildades 1997. Vi ansvarar för att bedriva räddningstjänst och olycksförebyggande arbete inom våra fyra medlemskommuner; Färgelanda, Mellerud, Trollhättan och Vänersborg. Vi utför även sotning och brandskyddskontroll i Färgelanda och Trollhättan enligt delegation. Hos oss arbetar idag ca 230 medarbetare fördelade på två heltidsstationer och sju deltidsstationer.


Brandman som räddar en nödställd via rappelering

2017-11-20 Vikarierande heltidsbrandmän, semestervikarier

Vi söker heltidsbrandmän, semestervikarier, till enhet Beredskap för tjänstgöring i Trollhättan och Vänersborg. Anställningen är en visstidsanställning, tjänstgöringsperiod från den 4 juni 2018 till och med 26 augusti 2018. Eventuellt finns möjlighet till förlängd anställning.

Innan tjänstgöring kommer du att få genomgå en introduktionsutbildning, genomförs under v. 22.

Du ska kunna delta i förekommande arbetsuppgifter, övningar och tjänstgöra i utryckningsstyrka med bl.a. rökdykning. Du är ansvarsfull, flexibel och kan fungera bra i grupp samt kan tjänstgöra under dagtid, natt och helg.

Kvalifikationer för tjänsten:

 • Genomförd utbildning brandman heltid, alt. minst 3 terminer av Skydd mot olyckor vid anställningsdatum.
 • Körkort, lägst behörighet B
 • Du ska vara simkunnig (Guldbojen)
 • Godkänd på fys.test
 • Att du i övrigt är fullt frisk i enlighet med Arbetsmiljöverkets krav AFS 2007:7/AFS  2005:6

Meriterande:

 • Tidigare erfarenhet från yrket
 • Körkort med lägst behörighet C krävs för tillsvidareanställning
 • God lokalkännedom inom NÄRF:s förbundsområde

Vi ser gärna kvinnliga sökande och/ eller sökande med annan etnisk bakgrund. Stor vikt läggs vid personliga kvalifikationer.

Sökande som blir utvalda kommer att kallas till anställningstest i Trollhättan 13 februari 2018. De som går vidare efter testdagen kommer att få genomgå en läkarundersökning och ett arbets-EKG vid vår företagshälsovård i Trollhättan 16 eller 19 februari 2018.

Följande handlingar ska bifogas ihop med Din ansökan:

 • Kopia på giltigt körkort
 • Intyg på simkunnighet, guldbojen
 • Intyg på genomgången brandmannautbildning eller påbörjad SMO-utbildning
 • Intyg på genomförd och godkänd fystest. Fystesten ska vara åldersrelaterad, utförd på rullmatta och får inte vara äldre än från december 2017.

Ansökan märkt ”Vikarierande brandman 2018” ska vara förbundet tillhanda senast 2018-01-21. Ansökan skickas till eva.lindberg@brand112.se eller via ordinarie postgång till:

Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
Larmvägen 1
461 38 Trollhättan

Vänligen ange din e-postadress samt telefonnummer i ansökan. Inga insända ansökningshandlingar kommer att returneras.

För ytterligare information, kontakta Mats Jernstedt, yttre befäl tel: 0520-48 59 24 eller Åke Berntsson, enhetschef Berdskap tel: 0520-48 59 32. Fackliga företrädare kan nås via vår växel, tel: 0521-26 59 00.

E-postadress till kontaktpersoner: fornamn.efternamn@brand112.se

 

PROFIL BRANDMAN HELTID

Som brandman i NÄRF vill vi att du vågar stå för din åsikt. Att du följer tagna beslut, har förståelse för våra olika roller samt respekterar dina medarbetare och chefer. Du har god självkännedom, är trygg i dig själv, nyfiken och öppen för alternativ. Du är inte rädd för att prova på eller lära nytt utan ser möjligheter istället för problem. Du har ett stort intresse för att hjäla andra människor. Praktiskt och tekniskt kunnande och kan arbeta effektivt såväl självständigt, så som ihop med andra människor. I framtiden kan du vara ett potentiellt befälsämne.


 

Vill du bli deltidsbrandman?
Räddningstjänst i beredskap (RIB)

Räddningstjänsten har ett behov av att få in nya deltidsbrandmän på vissa av våra sju deltidsstationer ute i medlemskommunerna. Våra deltidsstationer finns placerade i Brålanda, Färgelanda, Högsäter, Mellerud, Sjuntorp, Vargön och Åsensbruk. Att arbeta som deltidsbrandman innebär att du har en annan huvudarbetsgivare och i regel beredskap var tredje, eller var fjärde vecka. Vid behov larmas du in via en personsökare. Vid larm ska du ha möjlighet att lämna ditt arbete eller andra pågående sysslor för att inom 5-6 min inställa dig på brandstationen. Du får ersättning enligt avtal för beredskapstid och larmtid.

Arbetet som deltidsbrandman är mycket stimulerande och du får en förberedande utbildning för att lära dig grunderna i yrket. Du får genomföra övningar regelbundet inom olika moment som förekommer inom räddningstjänsten. Vill du tjänstgöra som beredskapspersonal hos oss ska du först genomgå en intervju och personlig lämplighetstest. Alla nyanställda får därefter genomgå en preparandutbildning. Samt inom två år från anställningsdatum genomgå en grundutbildning i regi av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL och MSB har gemensamt tagit fram en webbplats, blideltidsbrandman.nu, om Räddningstjänstpersonal i beredskap (RIB). Informationsportalen vänder sig till dig som är intresserad av att veta mer om yrket och vad det innebär att arbeta som deltidsbrandman.