Vill du bli deltidsbrandman?
Räddningstjänst i beredskap (RIB)

Räddningstjänsten har ett behov av att få in nya deltidsbrandmän på vissa av våra sju deltidsstationer ute i medlemskommunerna. Våra deltidsstationer finns placerade i Brålanda, Färgelanda, Högsäter, Mellerud, Sjuntorp, Vargön och Åsensbruk. Att arbeta som deltidsbrandman innebär att du har en annan huvudarbetsgivare och i regel beredskap var tredje, eller var fjärde vecka. Vid behov larmas du in via en personsökare. Vid larm ska du ha möjlighet att lämna ditt arbete eller andra pågående sysslor för att inom 5-6 min inställa dig på brandstationen. Du får ersättning enligt avtal för beredskapstid och larmtid.

Arbetet som deltidsbrandman är mycket stimulerande och du får en förberedande utbildning för att lära dig grunderna i yrket. Du får genomföra övningar regelbundet inom olika moment som förekommer inom räddningstjänsten. Vill du tjänstgöra som beredskapspersonal hos oss ska du först genomgå en intervju och personlig lämplighetstest. Alla nyanställda får därefter genomgå en preparandutbildning. Samt inom två år från anställningsdatum genomgå en grundutbildning i regi av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL och MSB har gemensamt tagit fram en webbplats, blideltidsbrandman.nu, om Räddningstjänstpersonal i beredskap (RIB). Informationsportalen vänder sig till dig som är intresserad av att veta mer om yrket och vad det innebär att arbeta som deltidsbrandman.