Här finner du blanketter för tillfällig övernattning, tillståndsansökan, ansökan om sotning av egen anläggning etc. Blanketterna öppnas som PDF-formulär i nytt fönster. Vänligen kontrollera att samtliga uppgifter som efterfrågas i aktuell blankett har fyllts i, samt att de eventuella underlag som krävs bifogas innan handlingarna sänds till räddningstjänsten.

Tillfällig övernattning
Anmälan om tillfällig övernattning

Tillståndsansökan LBE

Ansökan om tillstånd till hantering av brandfarlig vara
Ansökan om tillstånd till hantering av gasol på restaurang
Anmälan om föreståndare för brandfarlig vara
Ansökan om tillstånd till hantering av explosiv vara

Skriftlig redogörelse för brandskyddet
Skriftlig redogörelse för brandskyddet 

Egensotning, ändrad uppvärmning av fastighet
Ansökan om sotning av egen anläggning sk. egensotning
Anmälan om ändrad uppvärmning i fastighet, el/ bergvärme

Ungdomsbrandkåren
Ansökningan till ungdomsbrandkåren