Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund leds av en direktion med sex ordinarie ledamöter och sex ersättare. Direktionen fastställer budget och beslutar i övergripande och principiellt viktiga frågor avseende förbundets verksamhet. Trollhättans och Vänersborgs kommun har vardera två representanter, medan Färgelanda och Melleruds kommun har vardera en representant.


Ledamöter
Monica Hanson, ordförande (S), Trollhättan
Kjell Nilsson, vice ordförande (S), Vänersborg
Pia Fogelberg (M), Trollhättan
Henrik Harlitz (M), Vänersborg
Rune Månsson (S), Färgelanda
Gunnar Karlsson (C), Mellerud

Ersättare
Mikael Sundström (S), Trollhättan
Lars-Göran Ljunggren (S), Vänersborg
Kent Almkvist (C), Trollhättan
Dan Åberg (M), Vänersborg
Leif Söderqvist (C), Färgelanda
Roland Björndahl (M), Mellerud


Protokoll ifrån direktionssammanträden