Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund leds av en direktion med sex ordinarie ledamöter och sex ersättare. Direktionen fastställer budget och beslutar i övergripande och principiellt viktiga frågor avseende förbundets verksamhet. Trollhättans och Vänersborgs kommun har vardera två representanter, medan Färgelanda och Melleruds kommun har vardera en representant.


MANDATPERIOD 2019-2022

Ledamöter
Monica Hanson (S), Trollhättan, ordförande
Kjell Nilsson (S), Vänersborg, vice ordförande
Pia Fogelberg (M), Trollhättan
Henrik Harlitz (M), Vänersborg
Magnus Bandgren (C), Färgelanda
Roland Björndahl (M), Mellerud

Ersättare
Malin Johansson (S), Trollhättan
Kenneth Borgmalm (S), Vänersborg
Kent Almkvist (C), Trollhättan
Lena Eckerbom Wendel (M), Vänersborg
Pontus Westerman Hansson (SD), Färgelanda
John-Olov Fridh (S), Mellerud


Protokoll ifrån direktionssammanträden