Taxor för myndighetsutövning

Taxor och avgifter beträffande förbundets myndighetsutövning för verksamhetsåret fastställs av respektive kommunfullmäktige inom våra medlemskommuner.
Här hittar du aktuella taxor för räddningstjänstens operativa verksamhet samt för sotning och brandskyddskontroll. 

Sotningsverksamheten kan vid behov utföra vissa servicearbeten så som rensning/ borttagning av fågelbo och tjärbildning. Sådana åtgärder utgör en förutsättning för att inplanerad sotning eller brandskyddskontroll ska kunna genomföras utan att behöva avbryta arbetet på grund av stopp i kanaler. Utförande av servicearbeten debiteras enligt särskild taxa fastställd genom Direktionsbeslut 2017-12-12 §48, dnr 5010-2017-1-42. Debitering sker per timme: 550 kr/ h, exkl. moms. Den särskilda taxan för servicearbeten gäller från och med den 1 januari 2018.

Taxor för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund år 2018 (Pdf-fil 697 kb)

Taxor för sotning och brandskyddskontroll inom Färgelanda kommun år 2018

Taxor för sotning och brandskyddskontroll inom Trollhättans Stad år 2018

 

Taxor 2019
Taxorna för sotning och brandskyddskontroll har antagits av respektive kommunfullmäktige i Färgelanda och Trollhättan att gälla fr.o.m. 2019-01-01.

Sotningsverksamheten kan vid behov utföra vissa servicearbeten så som rensning/ borttagning av fågelbo och tjärbildning. Sådana åtgärder utgör en förutsättning för att inplanerad sotning eller brandskyddskontroll ska kunna genomföras utan att behöva avbryta arbetet på grund av stopp i kanaler. Utförande av servicearbeten debiteras enligt särskild taxa fastställd genom Direktionsbeslut 2018-11-16 §38, dnr 5010-2018-8-31. Debitering sker per timme: 567 kr/ h, exkl. moms. Den särskilda taxan för servicearbeten gäller från och med den 1 januari 2019.

Taxor för sotning och brandskyddskontroll inom Färgelanda kommun år 2019

Taxor för sotning och brandskyddskontroll inom Trollhättans Stad år 2019