Gällande taxor och avgifter år 2019

Taxor och avgifter beträffande förbundets myndighetsutövning för verksamhetsåret fastställs av respektive kommunfullmäktige inom våra medlemskommuner.
Fastställda taxor och avgifter gäller fr.o.m. 2019-01-01.

Taxor för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 2019

Taxor för sotning och brandskyddskontroll inom Färgelanda kommun år 2019

Taxor för sotning och brandskyddskontroll inom Trollhättans Stad år 2019

Sotningsverksamheten kan vid behov utföra vissa servicearbeten så som rensning/ borttagning av fågelbo och tjärbildning. Sådana åtgärder utgör en förutsättning för att inplanerad sotning eller brandskyddskontroll ska kunna genomföras utan att behöva avbryta arbetet på grund av stopp i kanaler. Utförande av servicearbeten debiteras enligt särskild taxa fastställd genom Direktionsbeslut 2018-11-16 §38, dnr 5010-2018-8-31. Debitering sker per timme: 567 kr/ h, exkl. moms. Den särskilda taxan för servicearbeten gäller från och med den 1 januari 2019.