Taxor och avgifter 2019, gällande fr.o.m. 2019-01-01 till 2019-12-31.
Taxor och avgifter beträffande förbundets myndighetsutövning för verksamhetsåret fastställs av respektive kommunfullmäktige inom våra medlemskommuner.

Särskild taxa för servicearbeten inom sotningsverksamhet
Vid behov kan verksamheten behöva utföra vissa servicearbeten (rensning/ borttagning av fågelbo och tjärbildning). Dessa åtgärder utgör förutsättning för att planerad sotning/ brandskyddskontroll ska kunna genomföras utan att behöva avbryta arbetet på grund av stopp i kanaler. Servicearbeten debiteras enligt särskild taxa fastställd genom Direktionsbeslut 2018-11-16 §38, dnr 5010-2018-8-31. Debitering sker per timme: 567 kr/ h, exkl. moms.

Debitering vid bristande takskyddsanordningar
Fastighetsägaren ansvarar för att fastigheten är utrustad med godkända takskyddsanordningar med flidskydd. Vid brister sker debitering enligt särskild taxa, grundavgift + 300 kr, fastställd genom Direktionsbeslut 2019-02-21 §6, dnr 5010-2019-21-1.


Taxor och avgifter 2020, gällande fr.o.m. 2020-01-01 till 2020-12-31.

Särskild taxa för servicearbeten inom sotningsverksamhet
Vid behov kan verksamheten behöva utföra vissa servicearbeten (rensning/ borttagning av fågelbo och tjärbildning). Dessa åtgärder utgör förutsättning för att planerad sotning/ brandskyddskontroll ska kunna genomföras utan att behöva avbryta arbetet på grund av stopp i kanaler. Servicearbeten debiteras enligt särskild taxa fastställd genom Direktionsbeslut 2019-06-27 §23, dnr 5010-2019-21-12. Debitering sker per timme: 579 kr/ h, exkl. moms.

Debitering vid bristande takskyddsanordningar
Fastighetsägaren ansvarar för att fastigheten är utrustad med godkända takskyddsanordningar med flidskydd. Vid brister sker debitering enligt särskild taxa, grundavgift + 300 kr, fastställd genom Direktionsbeslut 2019-02-21 §6, dnr 5010-2019-21-1.