Stor risk för gräsbränder – undvik eldning

Vädjan från Räddningstjänsterna i Fyrbodalområdet med anledning av rådande coronapandemi.

Vi uppmanar alla att tillsvidare undvika svedjeeldning och eldning av trädgårdsavfall. Gräsbrandrisken är stor i vårt område och detta medför vanligen på våren ett stort antal utryckningar på grund av bland annat svedjeeldning.

Under nuvarande förhållanden, med rådande pandemi, är vi tacksamma för varje åtgärd som innebär att vi tillsammans hushåller med räddningstjänstens resurser. Vi kommer under alla omständigheter att upprätthålla vår beredskap. Att på förhand kunna undvika onödiga utryckningar kommer att vara till stor hjälp för oss för fortsatt god beredskap.

Observera att det inte råder eldningsförbud, utan vi vädjar till stor försiktighet och att undvika eldning i markerna i möjligaste mån.

Se aktuell brandriskprognos via SMHI

På Din Säkerhet finns mer info om att elda i gräs och i trädgården