Ungdomsbrandkåren är en ideell förening. Verksamheten startades upp år 2000 vid Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. Målsättningen är att ungdomarna ska få kunskap och insikt i de risker som finns i vårt samhälle i form av bränder, olyckor, sjukdom och regelöverträdelser. Under utbildningstiden får ungdomarna en god insikt i vad yrket som brandman innebär.


Vad får jag lära mig?

Under ungdomarnas kurstid får de lära sig mycket om brandkunskap. Vad som händer när det brinner, hur man ska agera samt hur man minskar risken för bränder. De får lära sig att släcka bränder med handbrandsläckare. De ges också kunskap i hur man ska agera vid en olycka genom att säkra olycksplatsen, larma, varna och ta hand om skadade. Utbildning ges i akutsjukvård omfattande LABC, d.v.s. livsfarligt läge, andning, blödning, chock, rök- och brännskador och hjärt- och ljungräddning (HLR). Ungdomarna kommer även att få göra studiebesök hos Polismyndigheten och Sjöräddningen.

Vill du söka till vår utbildning som ungdomsbrandman är du varmt välkommen. Kravet för att kunna göra en ansökan är att du går i klass 6–9 samt är folkbokförd i Färgelanda, Mellerud, Trollhättan eller Vänersborgs kommun. Du måste också vara simkunnig (>200 meter). Skriva till oss och ange gärna varför just du vill bli ungdomsbrandman. Glöm inte att din målsman måste lämna medgivande till att du ansöker till ungdomsbrandkåren.

Vi har plats för tio deltagare varje år, 5 platser för tjejer och 5 platser för killar. Uttagning sker genom lottdragning från de ansökningar som kommit in. En skriftlig inbjudan skickas därefter hem till de som blivit antagna. Kursen varar under ett läsår med start på hösten strax efter skolstart. Vi är klara under maj månad våren nästkommande år. Under kurstiden träffas vi varje torsdag mellan kl 17.15-19.15 med utgångspunkt på brandstationen i Trollhättan.

För att din ansökan ska behandlas krävs att du skickar in en skriftlig ansökningsblankett med målsmans underskrift till oss.
Ansökan inför höstens utbildningsstart ska vara inlämnad senast den 10 september 2018. 

Ansökningsblankett Ungdomsbrandkåren (Ladda ner PDF-formulär 260 KB)

Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
Larmvägen 1
461 38 Trollhättan

Märk kuvertet med ”Ungdomsbrandkåren”

Kontakt:
Ungdomsbrandkåren NÄRF
E-post: ubk@brand112.se