• Vi förebygger olyckor, genomför räddningsinsatser och utbildar inom brandsäkerhet och brandskydd.