• Vi förebygger olyckor, genomför räddningsinsatser och utbildar.