Är du en langare?

Visst kan fyrverkerier skapa en festlig stämning, men det finns också stora risker med att använda och hantera dem. Därför har vi i Sverige en 18-årsgräns för att få köpa, använda och inneha fyrverkerier. Att förse minderåriga med fyrverkerier är att jämföra med langning av alkohol till personer under 18 år, vilket är olagligt och straffas med böter.

Varje år skadar sig knappt 100 personer så allvarligt vid hantering av fyrverkerier att de behöver uppsöka sjukvård. En klar majoritet är män och många är yngre än 18 år. Orsakerna till olyckorna är felhantering och ofta finns alkohol med i bilden.

Tyvärr kan fyrverkerier även orsaka bränder. Just inför påsken där vi befinner oss nu, är det ökad risk för bränder i våra marker på grund av torrt fjolårsgräs. Du som avfyrar en fyrverkeripjäs vet ju aldrig riktigt var den landar. I värsta fall kan något brännbart föremål antändas. Om det sker intill bostadshus eller andra byggnader kan det få förödande konsekvenser.

Så vårt budskap från Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund är:

Tänk noga igenom ditt behov av att använda fyrverkerier, och våga stå emot trycket från dina minderåriga!

Allmänt gäller:

  • Åldersgränsen för att köpa, inneha och använda pyrotekniska varor är 18 år.
  • Sedan 2002 råder så kallat ”smällarförbud” i Sverige.  Smällare får endast användas av den som har rätt utbildning och särskilt tillstånd.
  • För att använda raketer med styrpinne krävs både tillstånd från kommunen och särskild utbildning, vilket gäller från 1 juni 2019.
  • Många kommuner har lokala bestämmelser om när och var fyrverkerier får avfyras. Det är därför viktigt att du kontrollerar med din kommun om vad som gäller där du vill vara.
  • Om du vill använda fyrverkerier och liknande på en plats eller vid en tidpunkt där det finns risk för att människor, djur eller egendom skadas, kan du behöva tillstånd från polisen. Läs mer på polisens hemsida.

Fakta har hämtats från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Läs mer om vad som gäller för hantering av fyrverkerier på MSB:s webbplats.

Stor risk för gräsbränder just nu

Undvik helst att elda ute under den närmaste perioden. I hela vårt område – Färgelanda, Mellerud, Trollhättan och Vänersborg – råder måttlig till stor risk för gräsbrand.

Om du planerar att elda trädgårdsavfall eller svedjeelda, tänk på att säkerheten går först. Det krävs bara en liten gnista för att det torra fjolårsgräset ska antändas. Har du inte full uppsikt hela tiden och möjlighet att släcka elden direkt kan det hela snabbt utvecklas till en större brand utom din kontroll.

Samtidigt närmar sig påsken och till dig som tänker tända en påskeld vill vi uppmana till stor försiktighet.

Kom ihåg:

  • Eldning sker alltid på egen risk och eget ansvar.
  • Det är du som tänder elden som är ansvarig. 
  • Om eldningen inte sker på egen mark krävs tillstånd från markägaren.
  • Det är inte heller tillåtet att elda på kommunens mark. 

Till sist: Din hjälp är viktig för att undvika onödiga utryckningar för oss på Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. Under rådande coronapandemi är vi extra tacksamma för varje åtgärd som innebär att vi tillsammans hushåller med våra resurser. Vår målsättning är att under alla omständigheter upprätthålla vår beredskap.

Mer information:
Ladda gärna ner appen Brandrisk Ute för aktuell brandriskprognos.
Du kan även se aktuell brandriskprognos via SMHI
På Din Säkerhet finns mer info om att elda i gräs och i trädgården