Välkommen till räddningstjänstens webbaserade anslagstavla. Enligt kommunallagen (2017:725) ska kommunalförbudet tillhandahålla en officiell anslagstavla för att ge allmänheten möjlighet att ta del av information.

På anslagstavlan publiceras information om sammanträdestider för direktionen, justerade protokoll samt andra beslut fattade av räddningstjänsten som är av intresse för våra kommuninvånare.  

Som kommuninvånare kan du överklaga ett kommunalt beslut om du tycker att kommunalförbundet har överskridit sina befogenheter, eller fattat beslut i strid mot gällande regler för hur ett beslut ska fattas. En laglighetsprövning ska lämnas skriftligen till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då det har tillkännagivits på anslagstavlan.

Läsanvisning för anslagstavlan


Sammanträdestider
Fastställda sammanträdestider för direktionen i NÄRF.

Mötesplan 2021

  • Måndag 22 februari kl. 09.00, Trollhättan
  • Torsdag 15 april kl. 09.00, Vänersborg
  • Tisdag 15 juni kl. 09.00, Färgelanda
  • Torsdag 30 september kl. 09.00, Mellerud
  • Torsdag 11 november kl. 09.00, Trollhättan
  • Torsdag 16 december kl. 09.00, Trollhättan
Direktionssammanträden 2020
Direktionssammanträden 2019