Välkommen till räddningstjänstens webbaserade anslagstavla. Enligt kommunallagen (2017:725) ska kommunalförbudet tillhandahålla en officiell anslagstavla för att ge allmänheten möjlighet att ta del av information.

På anslagstavlan publiceras information om sammanträdestider för Direktionen, justerade protokoll samt andra beslut fattade av räddningstjänsten som är av vikt för våra kommuninnevånare.  

Som kommuninvånare kan du överklaga ett kommunalt beslut om du tycker att kommunalförbundet har överskridit sina befogenheter, eller fattat beslut i strid mot gällande regler för hur ett beslut ska fattas. En laglighetsprövning ska lämnas skriftligen till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då det har tillkännagivits på anslagstavlan.

Läsanvisning för anslagstavlan


Sammanträdestider
Fastställda sammanträdestider för Direktionen i NÄRF.

Mötesplan 2020

  • Torsdag 13 februari kl 09:00, Trollhättan
  • Måndag 9 mars kl 13:30, Trollhättan
  • Torsdag 16 april kl 09:00, Trollhättan
  • Tisdag 16 juni kl 09:00, Trollhättan
  • Fredag 25 september kl 09:00, Trollhättan
  • Tisdag 10 november kl 09:00, Trollhättan
  • Tisdag 15 december kl 09:00, Trollhättan
Direktionssammanträden 2020
Direktionssammanträden 2019