Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (NÄRF) ansvarar för att ge alla elever i årskurs 5 inom våra medlemskommuner en brandskyddsutbildning. Målet med projektet är att eleverna ska få en tidig introduktion kring brandsäkerhet. Utbildningen genomförs under höstperioden och ger en viktigt kunskap som eleverna sedan kan förmedla vidare till vänner och närstående. De erhåller även kännedom om hur det är att arbeta som brandman och om räddningstjänstens verksamhet.

Under utbildningen erhåller eleverna en teoridel kring brand och säkerhet, samt en praktisk del i form av en branduppvisning avseende brand i kläder och brand i kastrull. Räddningstjänstens personal ger också eleverna en genomgång av släckbilen och låter dem prova på brandsläckning med slang och stålrör.

Inför utbildningen sänder vi ut instruktioner till skolorna. Lärarna har i uppgift att förbereda eleverna inom ämnet inför räddningstjänstens branduppvisning. Utbildningsmaterialet hittar ni på vår Utbildningsportal för ÅK 5.