Elda i kamin, soteld

Lyssna

Om du har en eldstad som du använder är det viktigt att den sotas och kontrolleras med jämna mellanrum. Det är också viktigt att du eldar på rätt sätt för att minska risken för soteld.

Inom vårt område utför inte räddningstjänsten några sotningsuppdrag. Det är kommunen som ansvarar för sotningsverksamheten och de upphandlar privat entreprenör för att utföra uppdraget.

Om du har frågor om sotning och brandskyddskontroll, vänd dig till din kommun.

Elda på rätt sätt

Soteld är tyvärr ofta orsaken till brand i villor och småhus. Soteld är en okontrollerad brand inne i skorstenen som uppstår när sot och tjära som samlats i skorstenen fattar eld.

För att undvika och förebygga soteld, följ vår checklista:

  • Elda alltid med torr ved. Fuktig ved gör att tjära bildas i rökkanalen.
  • Följ alltid eldningsinstruktionen för din eldstad. Elda max 2-3 kilo ved per timme.
  • Lågorna i eldstaden ska vara klara utan synlig rök.
  • Låt eldstaden vila lika länge som du eldat innan nästa eldningstillfälle.
  • Sota regelbundet.
  • Förvara askan i ett brandtåligt kärl som står på ett brandsäkert underlag.

Så upptäcker du att det är soteld

Ofta hörs ett mullrande ljud från skorstenen. Det kan också slå ut gnistor från skorstenen eller ryka in kraftigt.

Om du råkar ut för en soteld

  1. Stäng spjället för att minska syretillförseln.
  2. Ring 112 och meddela vad som hänt.
  3. Bevaka eldstaden och rökkanalen med din pulversläckare tills räddningstjänsten är på plats.
  4. Efter att elden är släckt måste din eldstad och rökkanalen besiktigas av en behörig skorstensfejartekniker innan den får användas igen.