Jag ska installera en gasolspis i min restaurang. Hjälper ni till så att anläggningen blir korrekt utformad?

Lyssna

Det finns auktoriserade installationsföretag i vårt närområde som utför installationer. De kan se till att installationen sker på ett korrekt sätt. NÄRF är tillståndsmyndighet och om hanteringen är tillståndspliktig kommer vi att granska att anläggningen är korrekt.

Mer information: Brandfarliga och explosiva varor

Ett tips är att läsa MSB:s broschyr Gasol i restauranger: brandfarliga varor som du hittar via msb.se.