Jag använder inte längre min eldstad. Vad kan jag göra för att inte få aviseringar från er i fortsättningen?

Lyssna

Om du inte längre använder din eldstad och därför inte vill ha sotning eller brandskyddskontroll kan du själv begära ett nyttjandeförbud. Det gör du genom att skicka in blanketten Anmälan om ändrad uppvärmning i fastighet, el/bergvärme till oss.

Din eldstad blir då satt på nyttjandeförbud och den planeras inte längre in för sotning eller brandskyddskontroll. Om eldstaden ska användas efter att du har meddelat oss om nyttjandeförbud, måste en brandskyddskontroll göras innan eldstaden tas i bruk igen.

Vid försäljning att fastigheten är det viktigt att upplysa den nya ägaren om att det råder eldningsförbud i eldstaden.