Jag behöver hjälp med att göra en riskutredning i samband med tillståndsansökan för att få hantera brandfarlig vara. Kan ni göra det?

Lyssna

NÄRF är tillståndsmyndighet och det är vi som kravställer innehållet i en riskutredning. Detta medför att vi inte kan medverka i att ta fram en riskutredning då det skulle innebära jäv.