Jag behöver rengöra imkanalen i köket. Kan jag få en tid av er?

Lyssna

Nej, tyvärr. Ansvaret för rengöring av imkanaler i privata fastigheter ligger på fastighetsägaren själv.

Imkanalen, det vill säga köksfläktens anslutning till skorstenen och ventilationssystemet i bostadshus, behöver rengöras med jämna mellanrum. Anledningen är att det kan samlas fett i imkanalen som i sin tur kan utgöra en brandrisk om det vill sig illa. Dessutom medför regelbunden rengöring att imkanalen fungerar optimalt.