Jag bor i lägenhet. Får jag ha en gasoltub i mitt källarförråd?

Lyssna

I flerbostadshus får ingen förvaring av brandfarlig gas förekomma i källare, vindar eller i garage. I din bostad får du som mest hantera 5 liter gas inomhus. Utomhus får du maximalt hantera 30 liter, vilket motsvarar en P 11 gasoltub som är vanligt förekommande i husvagnar.

Mer information hittar du i MSB:s broschyr Gasol för hem och fritid  som du hittar via msb.se.