Jag har installerat en ny eldstad. Kan ni komma och besikta den?

Lyssna

Nej, tyvärr. När det gäller besiktning av ny eldstad hänvisar vi till privata aktörer som är sakkunniga inom området. Tänk på att det krävs en besiktning även om du sedan tidigare har en eldstad men har bytt ut den, exempelvis om du har satt in en ny kassett.

Innan du installerar en ny eldstad måste du anmäla detta till din kommun. Kommunen ger ett slutgodkännande efter att besiktningen är klar.