Jag önskar ändra en tid för besök av sotare eller brandskyddskontrollant, hur gör jag?

Lyssna

Det enklaste sättet är att du själv går in och bokar om till en ny tid via vår bokningsportal för sotning. För att boka om tiden behöver du ange din bokningskod som du hittar i avin du fått inför besöket.

Har du inte möjlighet att boka om din tid själv via bokningsportalen, kontakta vårt sotningskontor via e-post eller telefon så hjälper de dig att hitta en ny tid.

Bokningsportalen samt sotningskontorets kontaktuppgifter och telefontider hittar du på vår sida om Sotning och brandskydd.