Jag önskar ändra en tid för besök av sotare eller brandskyddskontrollant, hur gör jag?

Lyssna

Meddela oss så tidigt som möjligt när du får aviseringen om du önskar boka om besöket. Meddelar du återbud utan giltigt skäl uttas en grundavgift, förutsatt att vi genom kundkontakt inte kan planera in en ny tid för sotning/brandskyddskontroll i aktuellt område.

För kontaktuppgifter och telefontider, se vår sida om Sotning och brandskydd.