Jag vill avboka min brandskyddskontroll. Ni var här tidigare i år och sotade och det känns onödigt att ni kommer igen.

Lyssna

Sotning och brandskyddskontroll är två olika åtgärder som utförs av personal med olika kompetenser. Därför utförs de vid två olika tillfällen.

Vid sotning tas brandfarliga beläggningar bort för att minska risken för brand. Vid brandskyddskontroll kontrolleras din anläggning, för att i ett tidigt skede upptäcka eventuella fel och brister som kan innebära risk för brand.

Om du önskar ha din eldstad aktiv måste brandskyddskontrollen genomföras enligt fastställda intervaller (fastställs av MSB). Intervallen varierar mellan tre till sex år beroende på typ av eldstad och eldningens omfattning. Om inte eldstaden är kontrollerad och godkänd enligt fristerna som finns blir det eldningsförbud.

Kom ihåg att om din eldstad ska tas i bruk igen efter ett eldningsförbud så måste alltid en brandskyddskontroll utföras.

Läs mer på vår sida om Sotning och brandskydd