Kan jag själv beställa en brandskyddskontroll?

Lyssna

Normalt sett nej, eftersom brandskyddskontroller utförs av NÄRF:s sotningsenhet enligt fastställda tidsintervaller, så kallade frister. Du får avisering om tid när det är dags för kontroll hos dig.

Däremot bör du kontakta oss för att boka en brandskyddskontroll om du har en eldstad i din fastighet som inte är godkänd för användning och du önskar ta den i bruk igen. Även i särskilt fall som efter soteld ska du kontakta oss för bokning av brandskyddskontroll, vilket är ett krav innan eldstaden får börja användas igen.

Om det gäller byte eller nyinstallation av en eldstad, samt provtryckningar i samband med detta, hänvisar vi till fristående sakkunnig inom området.

För kontaktuppgifter till sotningskontoret och mer information, se vår sida Sotning och brandskydd

Läs mer: Soteld