Kan jag sota mina eldstäder själv?

Lyssna

Ja det kan du, om du har gått nödvändig utbildning, fått ett intyg och sedan fått en godkänd ansökan.

Du ansöker om egensotning genom att fylla i och skicka in avsedd blankett om egensotning till oss. Till ansökan ska ditt intyg om att du genomgått nödvändig utbildning bifogas.

Om din ansökan blir godkänd bokas du in för kontroll av din kompetens vid nästföljande sotning. Du får då utföra sotning under överseende av skorstensfejaren som avgör om du innehar kompetens att själv sköta åtagandet.

Ett medgivande kan återkallas om det vid brandskyddskontroll eller tillsyn skulle visa sig att sotningen inte skett på ett sådant sätt att anläggningen är säker ur brandskyddssynpunkt. Medgivandet upphör vid ägarbyte.

Mer information och blankett för ansökan hittar du på vår sida om egensotning.