Måste jag vara hemma vid besök av sotare eller brandskyddskontrollant?

Lyssna

Sotning och brandskyddskontroll kan utföras även om du inte är hemma, men då behöver du se till att vi kommer in i din bostad. Du kanske kan lämna en nyckel till en granne eller gömma den på en överenskommen plats som du meddelar oss på sotningskontoret i god tid. Då ser vi till att vår sotare/brandskyddskontrollant får informationen.

Tänk även på att sätta fram stegen och förbereda i fastigheten inför besöket.

För kontaktuppgifter och telefontider, se vår sida om Sotning och brandskydd.