Vad förväntas av mig som fastighetsägare inför ett besök av sotare eller brandskyddskontrollant?

Lyssna

Du som fastighetsägare ansvar för att:

  • Vägen till samt ytorna på och intill objektet är fria, det vill säga att inga föremål är i vägen eller riskerar att komma till skada.
  • Samtliga utrymmen som berörs av sotning/brandskyddskontroll är tillgängliga för inspektion.
  • Det finns tillräckligt med arbetsutrymme runt objektet som berörs.
  • Rensluckor inte är blockerade och att utrymme med sådan lucka är tillgängligt vid sotning.
  • Taksäkerhetsanordningar som till exempel takstege, väggstege och glidskydd finns monterade och är väl underhållna.
  • Det finns en lös markstege uppställd på platsen där skorstensfejaren ska upp på taket.
  • Objektet är släckt och avsvalnat inför besöket.

Om det vid besöket visar sig att objektet inte är tillgängligt enligt punkterna ovan och sotning eller brandskyddskontroll inte kan utföras, har vi rätt att fakturera för besöket ändå. Därefter kommer en ny tid bokas in.

Läs mer på vår sida Sotning och brandskydd.