Vad förväntas av mig som fastighetsägare inför ett besök av sotare eller brandskyddskontrollant?

Lyssna

Du som fastighetsägare ansvarar bland annat för att:

  • Vägen till samt ytorna på och intill objektet är fria, det vill säga att inga föremål är i vägen eller riskerar att komma till skada.
  • Samtliga utrymmen som berörs av sotning/brandskyddskontroll är tillgängliga för inspektion.
  • Det finns tillräckligt med arbetsutrymme runt objektet som berörs.
  • Rensluckor inte är blockerade och att utrymme med sådan lucka är tillgängligt vid sotning.
  • Taksäkerhetsanordningar som till exempel takstege, väggstege och glidskydd finns monterade och är väl underhållna.
  • Det finns en lös markstege uppställd på platsen där skorstensfejaren ska upp på taket.
  • Objektet är släckt och avsvalnat inför besöket.

Läs våra fullständiga villkor

Du hittar även mer information på vår sida Sotning och brandskydd.