Vad kostar en sotning och en brandskyddskontroll?

Lyssna

Aktuella priser hittar du i våra taxor och avgifter för sotning. Observera att det är olika prislistor för Trollhättan och Färgelanda – de två kommuner där vi utför sotning och brandskyddskontroll.

Taxorna antas årligen av kommunfullmäktige i Färgelanda kommun respektive Trollhättans Stad. De justeras årligen enligt index fastställt av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Taxor sotning Färgelanda och Trollhättan