Företag & Verksamhet

Lyssna

På de här sidorna kan du bland annat hitta information om brandsäkerhet inom din verksamhet, hur du ansöker om tillstånd för brandfarliga och explosiva varor och vad vår tillsyn innebär.

Varje företag, offentlig verksamhet, förening eller annan typ av organisation har ett ansvar att se till att det finns ett bra brandskydd i de lokaler man använder och i den verksamhet som bedrivs.