Automatiskt brandlarm

Lyssna

Att installera ett automatiskt brandlarm kan vara en klok investering för både stora och små verksamheter. Ibland är det krav på att det finns.

Teknisk information om anpassning av larmsändare till 4G och 5G

Automatiskt brandlarm handlar i första hand om att skydda de människor som vistas i lokalerna. Det är även en trygghet för att skydda material och byggnader, inte minst när de står obemannade till exempel på kvällar, nätter och helger.

För vissa verksamheter är det krav på att ha automatiska brandlarm med tillhörande sprinklersystem. Det gäller till exempel om era lokaler är publika, om det är en vårdanläggning eller om bygglagstiftning, försäkringsbolag eller andra omständigheter kräver det.

Vid större anläggningar där fler än 150 personer vistas kan även talande utrymningslarm krävas enligt Boverkets byggregler (BBR). Det gäller exempelvis när personer behöver utrymma varuhus, gallerior, biografer och liknande.

Automatlarm via NÄRF

Automatiska brandlarm och sprinklerlarm kan anslutas till vår ledningscentral (LC Fyrbodal). Det innebär att larmen går direkt in i vårt system. Vår räddningstjänstpersonal kan snabbt åka ut till platsen för att hantera det som hänt eller förhindra att eventuella skador blir omfattande.   

Hur ansluter vi oss?

För att ansluta ert automatiska brandlarm till vår ledningscentral behöver först och främst ett avtal tecknas mellan er verksamhet och Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (NÄRF). Följ anvisningarna nedan, steg för steg.

Blanketter, riktlinjer och avgifter hittar du längst ner på sidan.

  1. Läs igenom våra riktlinjer för automatiska brandlarm och sprinklerlarm.
  2. Ladda ner, fyll i, skriv ut och signera avtal för automatiskt brandlarm och sprinklerlarm. NÄRF och ni som avtalspart erhåller var sitt exemplar efter att båda parter skrivit under.
  3. Utöver avtalet ska även en anslutningsblankett för varje enskild anläggning fyllas i. Blanketten används också vid ändring av eller uppsägning av befintlig anläggning.
  4. Skicka in de ifyllda blanketterna till oss. För något snabbare handläggning kan du scanna in de påskrivna blanketterna och mejla dem. Om du skickar dem med vanlig post, märk kuvertet med: ”Automatlarm”.

Kontakt, automatlarm

Har du frågor eller vill skicka in blanketter för automatlarm, mejla till: automatlarm@brand112.se
Du kan också ringa vår växel: 0521-26 59 00.

När avtalet är klart är det dags att:

  • Lämna nycklar till de aktuella lokalerna till ansvarig person på NÄRF. Förbered överlämnandet genom att fylla i blankett för nyckelkvittens och skriv ut. Den ska skrivas under av båda parter.
    Förvara sedan blanketten på ett säkert ställe eftersom den även används för att kvittera återlämnande av nycklar.
  • Vi gör en objektsorientering, det vill säga besöker er anläggning för att kartlägga utrymningsvägar med mera.
  • Driftsättning sker när alla punkter ovan är avklarade. Handläggningstiden för driftsättning är cirka 3-4 veckor.

Blanketter automatlarm

Kostnad

Läs mer om Brandskydd i lokaler och byggnader