Anpassning till 4G och 5G

Lyssna

Sveriges 2G- och 3G-nät kommer att stängas ner och ersättas av 4G och 5G. För dig som är automatlarmskund hos oss betyder det att din gamla larmsändare kan behöva bytas ut. Här förklarar vi hur det går till.

Denna information vänder sig till dig som är kund hos Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (NÄRF) och har larmsändare för automatlarm kopplad direkt till räddningstjänsten.

Om din larmsändare är direktkopplad till SOS Alarm bör du kontakta dem för att få vägledning i hur er teknik ska möta förändringarna i mobilnäten.

Bakgrund

Post- och telestyrelsen (PTS) har beslutat att Sveriges 2G- och 3G-nät succesivt ska stängas ned för att helt tas ur drift senast 2025. De gamla näten ersätts av 4G och 5G.

För att kunna ta emot larmsignaler på 4G-nätet har NÄRF behövt inskaffa ny teknisk utrustning.

Teknisk utrustning – det här behöver du göra

För att din anläggning ska fortsätta fungera framöver är det ett krav att gå över till 4G på GPRS-anslutningen. Gör gärna detta så snart som möjligt.

  • Kontrollera att din larmsändare inte är för gammal. Äldre larmsändare klarar inte 4G. Klarar den inte 4G måste du byta ut larmsändaren.
  • Du behöver även ett abonnemang (SIM-kort) som har 4G i din larmsändare, se utförligare information nedan.
  • Byt till korrekt IP-adress i din larmsändare på GPRS-anslutningen. Kontrollera även IP-adress för internetanslutningen.
  • När allt är klart, prova sändaren mot oss på räddningstjänsten.

Ta kontakt med er brandlarmsteknikerfirma så hjälper dom er.

Kontroll och byte av SIM-kort

  • Vår mottagarutrustning har uppgraderats för att kunna ta emot LINK SIM-kort på 4G med roaming-funktionalitet (tidigare 2G via Maingate/Sierra Wireless SIM-kort som går via Telia).
  • Om du som kund har Maingate/Sierra Wireless SIM-kort kommer du att kunna byta till ett LINK SIM-kort med roaming och 10 MB data, i stället för nuvarande 5 MB data. LINK SIM-kort tillhandahålls av Addsecure.
  • LINK SIM-kortet har en högre säkerhet jämfört med nuvarande lösning.
  • Vid byte till LINK SIM-kort behöver ni skriva ett nytt abonnemangsavtal med Addsecure.

Notera: Det är möjligt att använda ett annat 4G-abonnemang än LINK men risken är då att säkerheten på sekundärlarmvägen försämras och ni får inte samma redundans.

För att verifiera/kontrollera om din larmsändare klarar 4G så hittar du information på lite olika sätt beroende på vilken larmsändare du har, Cat 12 eller Dalm:

Larmsändare Cat 12

Om du har larmsändare Cat 12, läs mer här.

Larmsändare Dalm

Om du har larmsändare Dalm hittar du informationen så här:

Sedan en tid tillbaka finns det en funktion i EWM för Dalm där du kan exportera alla dina konfigurationer till en csv-fil, se bild.

I csv-filen finns det en kolumn (E) som heter Product type. Här står det om det är 4G eller 3G.

Om du håller den fysiska hårdvaran i handen så talar etiketten på kortet om ifall det är 3G eller 4G (det sitter även en motsvarande etikett på baksidan av kortet). Se bild:

Två versioner av Dalm-larmsändare. På hårdvaran till vänster står det 4G på etiketten. På den till höger står det 3G.

Har du frågor?

Kontakta Addsecure, telefon: 031-703 06 50.