Viktigt meddelande: Just nu har vi besöksförbud på alla våra stationer på grund av pandemin. Läs mer Så påverkar covid-19 vår verksamhet

Föreståndare

Lyssna

Om du har tillstånd att hantera brandfarlig eller explosiv vara måste du utse en eller flera föreståndare som ansvarar för att hanteringen är säker.

Föreståndarens uppgift är att se till att verksamheten följer de krav som ställs utifrån lagstiftningen och de föreskrifter som finns, samt att hålla sig uppdaterad kring eventuella förändringar i regelverken.

TÄNK PÅ! Om det sker en förändring i er verksamhet, till exempel att ansvarig föreståndare byts till en annan person, måste detta meddelas i skriftlig form till oss på Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund.

Föreståndare för brandfarliga varor

Anmälan av föreståndare sker på separat blankett och lämnas in i samband med ansökan om tillstånd eller om det sker en förändring i verksamheten.

Föreståndare för explosiva varor

Ansökan om godkännande av föreståndare görs på samma blankett som ansökan om tillstånd.

Kontakt, tillsyn och tillstånd

För frågor om tillsyn och tillstånd, kontakta enhet samhällsskydd via e-post info@brand112.se eller ring vår växel: 0521-26 59 00.