Viktigt meddelande: Just nu har vi besöksförbud på alla våra stationer på grund av pandemin. Läs mer Så påverkar covid-19 vår verksamhet

Tillstånd brandfarliga och explosiva varor

Lyssna

Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund är tillstånds- och tillsynsmyndighet för hantering av brandfarliga och explosiva varor i kommunerna Färgelanda, Mellerud, Trollhättan och Vänersborg. Det är hos oss du ansöker om tillstånd för din hantering samt anmäler deltagare för lämplighetsprövning för explosiva varor.

Tillstånd för sprängning och avfyrning av pyrotekniska artiklar ansöker du om hos Polismyndigheten.

Vid transport över landsgränsen samt vid tillverkning, bearbetning, återvinning och destruktion av explosiva varor, måste du ansöka om tillstånd hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

TÄNK PÅ att ett tillstånd är tidsbegränsat vare sig det gäller för brandfarliga eller explosiva varor. Tillståndet gäller även endast för den sökta mängden samt på den fastighet där hanteringen sker. Det innebär att om det sker förändringar i er verksamhet eller om verksamheten flyttar så måste ni meddela oss.

När behövs tillstånd?

Grundregeln är att om du använder, förvarar eller handlar med brandfarliga varor i större mängd eller explosiva varor inom Sverige, så ska du ansöka om tillstånd hos oss på Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. Det gäller alltså om hanteringen sker inom vårt område Färgelanda, Mellerud, Trollhättan eller Vänersborg.

För brandfarliga varor avgörs tillståndsplikten framför allt av hur stora mängder det rör sig om. För explosiva varor finns det även vissa undantag. Till exempel får du enligt vapenlagen förvara en viss mängd ammunition till ditt vapen utan tillstånd om du har jägarlicens.

För att få reda på vad som gäller för just de varor, det ändamål och den mängd som du hanterar bör du noggrant läsa och följa de aktuella regler och föreskrifter som finns på MSB:s webbplats.

OBS! Från 1 augusti 2021 ska lämplighetsprövning göras för personer som har tillgång till explosiva varor med begärlighetsgrad A eller B i tillståndspliktiga verksamheter eller har inflytande över sådana verksamheter. Senast 1 februari 2022 måste alla deltagare och föreståndare vara godkända för att få fortsätta arbeta med explosiva varor. Anmälan görs via blanketten ”Anmälan av deltagare för explosiv vara” som du hittar längre ner på sidan under Blanketter.

Från 1 augusti 2021 gäller även att ansökan om nytt tillstånd för både brandfarliga och explosiva varor ska lämnas senast 4 veckor innan det gamla löper ut. Detta för att få fortsätta verksamheten enligt det gamla tillståndet under handläggningstiden.

Läs mer om förändringarna i LBE från 1 augusti 2021 på MSB:s webbplats

Om ansökan, tillståndsprövning

När du skickar in ansökan om tillstånd till oss ska flera dokument bifogas. Alla ansökningar måste innehålla en riskutredning. Vilka övriga dokument som behövs beror på vilken typ av hantering, vilken typ av vara eller vilken mängd som avses. Mer information hittar du på respektive ansökningsblankett längre ner på sidan.

Observera att om du har restaurang och använder gasol ska du ansöka om hantering på en särskild blankett.

Hur lång tid tar det?

Vi har som mål att besvara din ansökan inom tre veckor och därefter påbörja handläggningen. Ett beslut i ärendet bör du få inom tre månader. Om handläggningstiden skulle behöva förlängas kan vi lägga till ytterligare tre månader.

Blanketter

Kostnad

Vi tar alltid ut en avgift för tillståndsprövningen. Avgiften tas ut även om ansökan dras tillbaka eller avslås.

Kontakt, tillsyn och tillstånd

För frågor om tillsyn och tillstånd, kontakta enhet samhällsskydd via e-post info@brand112.se eller ring vår växel: 0521-26 59 00.