Tillsyn brandfarliga och explosiva varor

Lyssna

Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund genomför regelbundet tillsyn över verksamheter som hanterar brandfarliga och explosiva varor. Vid besöket kontrollerar vi noga att din verksamhets hantering sker enligt det tillstånd ni ska ha beviljats, samt att ni följer gällande föreskrifter, rutiner och bestämmelser i övrigt.

Observera att även verksamheter som inte hanterar tillståndspliktig mängd brandfarlig eller explosiv vara kan bli föremål för tillsyn. Oavsett mängden som hanteras ska krav i lag och föreskrifter uppfyllas.

Inför tillsynsbesöket

Inför vårt tillsynsbesök är det viktigt att du har förberett dokumentation och att lämpliga personer är med vid tillsynsbesöket. Mer information framgår i den kallelse som skickas ut innan tillsynsbesöket.

Kostnad

Kostnaden för en tillsyn ska vara i proportion till de kostnader vi som myndighet har för tillsynsärendet. Från och med 2021 tillämpar NÄRF en taxa som bygger på antalet hanteringsställen för den brandfarliga varan och stöldbegärligheten för den explosiva varan. Vidare är taxan konstruerad på ett sådant sätt att den verksamhet som har få brister får en lägre kostnad.

Kontakt, tillsyn och tillstånd

För frågor om tillsyn och tillstånd, kontakta enhet samhällsskydd via e-post info@brand112.se eller ring vår växel: 0521-26 59 00.