Brandskydd i lokaler och byggnader

Lyssna

Som fastighetsägare eller ansvarig för en verksamhet måste du ha koll på brandsäkerheten i era lokaler och byggnader. Det handlar både om att förhindra att en brand uppstår, men också att kunna hantera situationen om olyckan tyvärr ändå är framme.

På de här sidorna kan du läsa mer om systematiskt brandskyddsarbete (SBA) och de krav på tillsyn som vi utför.

Tillfälliga boenden för flyktingar

För dig som har eller vill upprätta ett tillfälligt boende för flyktingar rekommenderar vi den utbildning och vägledning som Brandskyddsföreningen ger kring brandskydd i tillfälliga anläggningsboenden.

Brandskyddsföreningens vägledning för brandskydd i tillfälliga anläggningsboenden

Se till att din personal har rätt kunskap

Ett allmänt råd är att säkerställa att din personal har bra kunskap om brandskyddet och vet hur de ska agera vid en brand. Vi på Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund erbjuder flera olika sorters utbildningar inom brandskydd.

Läs mer om våra utbildningar inom brandskydd

Vi genomför även tillsyner på verksamheter för att kontrollera att kraven för ett fullgott brandskydd efterlevs.

Läs mer om Tillsyn brandskydd

Hanterar ni en större mängd brandfarliga eller explosiva varor? Då kan det behövas tillstånd.

Läs mer om Tillstånd brandfarliga och explosiva varor

Kontakt, tillsyn och tillstånd

För frågor om tillsyn och tillstånd, kontakta enhet samhällsskydd via e-post info@brand112.se eller ring vår växel: 0521-26 59 00.