Skriftlig redogörelse för brandskydd

Lyssna

Krav på skriftlig redogörelse för brandskydd är borttaget från 1 januari 2021, efter förändringar i lagen om skydd mot olyckor (LSO).

Tidigare fanns ett krav på att ägare till byggnader eller anläggningar där risken för brand eller konsekvenserna av brand är stora, skulle lämna en skriftlig redogörelse för brandskyddet. I samband med att detta krav tagits bort har även SVRFS 2003:10 föreskrifter om skriftlig redogörelse för brandskyddet samt SRVFS 2004:4 allmänna råd och kommentarer om skriftlig redogörelse för brandskyddet upphävts.

Tänk på: Denna ändring i lagen påverkar inte det ansvar du som ägare och nyttjanderättshavare har för brandskyddet. Du ska fortsatt se till att det finns ett skäligt brandskydd, och som en del i det bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete.

Vi på Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund har fortsatt fokus på de byggnader eller anläggningar där risken för brand eller konsekvenserna av brand är stora. Vid en tillsyn kan vi komma att begära ut eller vilja titta på den dokumentation som finns över ert brandskydd.