Systematiskt brandskyddsarbete

Lyssna

Ett systematiskt brandskyddsarbete (SBA) är något som alla organisationer, stora som små, måste ha. Det innebär att ni går igenom ert brandskydd, vad som kan göras för att förhindra att det börjar brinna och att det fungerar i praktiken. Alla i er organisation bör också ha rätt kunskap och förutsättningar för att förebygga en brand.

Ingen verksamhet är den andra lik. Därför finns ingen generell mall för hur just ert systematiska brandskyddsarbete ska se ut, men det finns modeller som är bra att utgå från. Några av grundstenarna är :

  • Att det finns tydligt fördelade ansvar och roller för brandskyddet inom er verksamhet.
  • Att det finns dokumenterade rutiner som också fungerar i praktiken.
  • Att lokalerna är utrustade med ett fullgott brandskydd.

Kom ihåg: Brandskyddsarbetet är inte en enstaka punktinsats. Det krävs bland annat löpande kontroller, uppföljningar, utbildning av nya medarbetare och regelbunden uppdatering hos redan befintliga medarbetare.

Kravet på att alla ska jobba systematiskt med brandskyddet har sin grund i lagen om skydd mot olyckor, LSO. Det allmänna rådet om systematiskt brandskyddsarbete, SRVFS 2004:3, handlar om hur brandskyddsarbetet bör se ut. 

Lagen om skydd mot olyckor
Det allmänna rådet om systematiskt brandskyddsarbete, SRVFS 2004:3
Läs mer om våra brandskyddsutbildningar