Tillsyn brandskydd

Lyssna

Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund genomför tillsyn på verksamheter där det är av stor vikt att brandskyddet fungerar utifrån de risker som finns. Det gäller till exempel vårdboenden, restauranger och skolor.

Tillsynen är en myndighetskontroll utifrån lagen om skydd mot olyckor (LSO). De utförs av särskilt utbildad personal i NÄRF och görs i våra medlemskommuner Färgelanda, Mellerud, Trollhättan och Vänersborg.

Så fungerar en tillsyn

Vid en tillsyn kontrolleras att brandskyddet är godtagbart för den verksamhet som bedrivs. Under tillsynsbesöket görs stickprovskontroller på både byggnadens brandskydd och på hur verksamheten organiserar sitt brandskydd. Det är fastighetsägare och nyttjanderättshavare som är ansvariga för att brandskyddet är tillräckligt bra.

Ett liknande ansvar ligger hos verksamheter som hanterar brandfarliga eller explosiva varor. Vid hantering av större mängder brandfarliga eller explosiva varor krävs tillstånd och Norra Älvsborgs räddningstjänstförbund utför tillsyn enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE).

Läs mer under Brandfarliga och explosiva varor

Kostnad

Kontakt, tillsyn och tillstånd

För frågor om tillsyn och tillstånd, kontakta enhet samhällsskydd via e-post info@brand112.se eller ring vår växel: 0521-26 59 00.