Frågor & svar – företag, verksamhet

Lyssna

Frågor om Företag & Verksamhet

NÄRF kan som myndighet inte rekommendera någon enskild konsult. Du kan hitta brandkonsulter genom att till exempel söka på nätet.

NÄRF är tillståndsmyndighet och det är vi som kravställer innehållet i en riskutredning. Detta medför att vi inte kan medverka i att ta fram en riskutredning då det skulle innebära jäv.

I flerbostadshus får ingen förvaring av brandfarlig gas förekomma i källare, vindar eller i garage. I din bostad får du som mest hantera 5 liter gas inomhus. Utomhus får du maximalt hantera 30 liter, vilket motsvarar en P 11 gasoltub som är vanligt förekommande i husvagnar.

Mer information hittar du i MSB:s broschyr Gasol för hem och fritid  som du hittar via msb.se.

Det finns auktoriserade installationsföretag i vårt närområde som utför installationer. De kan se till att installationen sker på ett korrekt sätt. NÄRF är tillståndsmyndighet och om hanteringen är tillståndspliktig kommer vi att granska att anläggningen är korrekt.

Mer information: Brandfarliga och explosiva varor

Ett tips är att läsa MSB:s broschyr Gasol i restauranger: brandfarliga varor som du hittar via msb.se.

För att ansluta ett automatiskt brandlarm till NÄRF:s ledningscentral krävs att ett avtal tecknas mellan er (kunden) och Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund.

Här hittar du mer information och blanketter för automatlarm