Rengöring och brandskyddskontroll

Lyssna

Sotningsenheten på Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund har hand om rengöring och brandskyddskontroll hos verksamheter i Färgelanda kommun och Trollhättans kommun. Det är främst restauranger och storkök som får besök av oss, men även industrier som har olja eller pellets som uppvärmning.

I första hand är det du som äger en fastighet eller bedriver en verksamhet som ansvarar för brandskyddet i era lokaler. Det innebär att du måste se till att förebygga risken för brand och hindra eller begränsa skador till följd av brand.

Vi utför två olika typer av uppdrag hos verksamheter och fastigheter: Rengöring (sotning) och brandskyddskontroll.

Till blanketter och avgifter.

Inför besöket

Inför vårt besök skickar vi ut en avisering med datum och tid via post.  Aviseringen innehåller uppgifter om datum och tid för genomförande av sotning eller brandskyddskontroll, samt vem av våra skorstensfejare eller tekniker som kommer.

Om du vill ändra aviserad tid måste du höra av dig till sotningskontoret i god tid. För att underlätta ber vi dig ange ditt namn, fastighetsbeteckning och den tid du vill ändra.

Meddela oss om:

  • Du har köpt eller sålt din fastighet eller verksamhet och ett ägarbyte har skett. Dessa uppgifter får vi nämligen inte per automatik.
  • Du har gjort ändringar på din anläggning eller i din verksamhet som kan påverka brandskyddet eller sotningsfristen.

Rengöring av imkanaler – restauranger och storkök

Imkanalerna ska rengöras tre gånger per år om de finns i ett kök där matlagning sker i större omfattning än i ett vanligt enskilt hushåll.

Om imkanalerna finns i ett kök där mat endast värms upp, eller i kök som endast har pizza- eller bakugnar, räcker det med rengöring en gång per år.

Brandskyddskontroll – restauranger och storkök

Imkanaler ska kontrolleras vartannat år i alla kök, oavsett om de används för matlagning eller endast uppvärmning av mat eller liknande.

Blanketter

Taxor och avgifter

Kontakt, sotningskontoret

Du som bor eller verkar i Färgelanda eller Trollhättans kommuner och har frågor kring exempelvis ändring av sotningsfrister, ändrad uppvärmning, ägarbyte med mera.

Mejla till: info@brand112.se

Eller ring: 0520-48 59 34
Telefontid: 07.30-10.00 helgfria måndagar, onsdagar och torsdagar.