För att vara tydliga och konsekventa i vår kommunikation har Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund tagit fram en grafisk profil som stärker vår identitet.

Vår logotyp och grafiska profil uppdaterades 2020. Den grafiska profilen beskrivs i vår manual. Där framgår även hur vår logotyp, färger, typsnitt och designelement ska användas. Manualen är en viktig hjälp för dig som jobbar med oss, och därför ber vi dig att läsa den.

Manual grafisk profil NÄRF

Logotyp

Logotypen för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund består av en symbol i form av en stjärna med namnet invävt. Detta är vår huvudlogotyp. Den används i första hand där storleken medger läsbarhet i namnet.

Andra varianter

I sammanhang där symbolen blir mindre finns alternativ med namnet skrivet bredvid eller under.

Logotyp blå centrerad text, png

Logotyp blå centrerad text, jpg

Logotyp vit centrerad text, png

Önskar du någon av ovanstående logotyper i eps-format? Eller en variant i svartvitt eller negativ? Hör gärna av dig till vår kommunikatör Malin Husár, tel: 0520-48 59 28.